+639199641464

SI

SIguraduhin ang kapakanan ng mga mag-aaral sa pagbibigay ng ligtas, maayos at kaaya-ayang paaralan sa tulong ng komunidad
"Take steps to accelerate the delivery of basic education services and provision of facilities"